Meist

Kui soovite parimat keeleõpet oma lapsele- valige kvaliteet

Helen Doron English on unikaalne nn. keelekümblusmetoodika lastele ja noortele vanuses 3-ndast elukuust kuni 19-nda eluaastani inglise keele omandamiseks. Selle õpetuse aluseks on inglise keeleteadlase Helen Doroni poolt loodud kontseptsioon, mis toetub väikelaste võimele omandada suurel hulgal uut informatsiooni just esimestel eluaastatel ja mis kujutab võõrkeele õppimist sarnaselt emakeele omandamisele.

Helen Doron Educational Group on saavutanud ülemaailmse rahvusvahelise tunnustuse – enam kui 35-s Euroopa ja Aasia riigis toimub keeleõpe lastele Helen Doron English metoodika järgi. Pea kolm miljonit last üle kogu maailma on õppinud inglise keelt Helen Doron English huvikoolides. 

Helen Doron English huvikooli õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Helen Doron English – juhtiv oma valdkonnas

30 aastat tagasi tegi inglise päritolu keeleteadlane ja pedagoog Helen Doron pöördelise uuenduse inglise keele kui võõrkeele õpetamisel lastele ja noortele, töötades välja metoodika, mis jäljendab väikelaste loomulikku emakeele omandamise viisi. 

Tänaseks on Helen Doron English suurim lastele ja noortele inglise keele õpet 3.elukuust kuni 19.eluaastani pakkuv haridusettevõte maailmas.

Kuidas kõik algas

Kõik algas viiulitunnist. Enam kui 30 aastat tagasi viis Helen Doron oma vanema tütre õppima viiulit Suzuki meetodi järgi. Helen oli üllatunud metoodikast ja muljetavaldavatest tulemustest ning sai inspiratsiooni inglise keele õpetamise metoodika väljatöötamiseks.

Muusika keel

Nii algas Helen Doron English rahvusvaheline edulugu. Aastal 1985 otsustas Helen Doron välja töötada õppematerjalid aitamaks lastel mõista ja rääkida inglise keeles. Ta oli teadlik sellest, et lugemise ja kirjutamise oskus erineb arusaamise ja rääkimise oskusest. Tavakoolides aga põhineb keeleõpe lugemisel ja kirjutamisel. Helen Doroni läbimurre keeleõppe metoodikas võimaldas lastel õppida mõistma ja rääkima inglise keelt enne lugema ja kirjutama hakkamist – nii nagu see toimib emakeele omandamisel. Ka beebid võivad õppida inglise keelt Helen Doron English metoodika alusel. Helen töötas välja oma esimese varajase keeleõppe kursuse tuginedes positiivse toetamise ja korduva kuulamise põhimõttele, kasutades omatehtud salvestisi laulude, luuletuste ja lugudega. Tulemused olid muljetavaldavad. Heleni meetodika, mis jäljendas emakeele omandamise loomuliku protsessi, lõi toitva keskkonna inglise keele õpetamiseks. Lastele see väga meeldis. Õppetunnid olid lõbusad ja elavad, ammutades energiat väikelaste emotsionaalsest, füüsilisest, loomingulisest ja intellektuaalsest heaolust. Tuginedes esialgsele edule, jätkas Helen õppematerjalide arendamist ja alustas õpetajate koolitamisega oma eksklusiivse metoodika levitamiseks. Aastate jooksul on Helen Doron English laienenud algselt väikelastele suunatud kursustest eakohaste kursusteni kuni 19-aastastele noortele.

Ülemaailmne Helen Doron English

Euroopas võeti Helen Doron English meetodika kasutusele 1995. aastal esmalt Austrias ja seejärel Saksamaal. Tuginedes frantsiisimudelile, hakati aastast 1998 avama Helen Doron English huvikoole kogu Euroopas. Tänaseks on Helen Doron English laienenud Hiinasse, Kagu-Aasiasse ning Lõuna- ja Ladina-Ameerikasse. Heleni kirglikuks eesmärgiks oli ja on ka praegu maksimeerida õppevõimalusi igas vanuses lastele ning välja töötada oma ala parimaid kursuseid. Helen jätkab teerajajana oma meetodika arendamist ja täiustamist, mille eesmärgiks on õppimine emotsionaalse, füüsilise, loomingulise ja intellektuaalse arengu kaudu. Helen Doron English on kogu maailmas esimene, suurim ja kvaliteetseim emakeele metoodikal põhinev keeleõppe haridusprogrammi mudel.

Unikaalne metoodika

Tutvustav video