Metoodika

Neli põhimõtet, suurepärased õppematerjalid ja pühendunud õpetajad - sellel põhineb Helen Doron English metoodika

Inglise keeleteadlase Helen Doroni poolt välja töötatud nn emakeele meetodil  omandab laps võõrkeele kuulamise, pideva kordamise ning positiivse juhendamise abil. Õppeprotsessi käigus ei tõlgita sõnu ega väljendeid, vaid kogetakse neid erinevatel tasanditel, kõikide meeltega sarnaselt emakeele omandamisega.

Kõik Helen Doron English kursused, igas vanuses lastele ja noortele, põhinevad neljal põhimõttel, mis tagavad metoodika vaieldamatu edu.

Helen Doron English neli põhimõtet

Taustkuulamine. Helen Doron English keskseks osaks on kursuste materjali kodune taustkuulamine vähemalt kaks korda päevas. See tagab pideva kokkupuute inglise keelega, mis on just eriti oluline varajases eas. Laulud ja tekstid kuuluvad kursuse õppematerjalide komplekti individuaalsel kontol Kängu Klubis. www.kangiclub.com Kuulamine on lihtne Helen Doron Stream äpi abil.

Positiivne juhendamine ja tunnustamine. Kui teie laps ütles oma esimese sõna, siis kindlasti rõõmustasite selle üle väga; selline positiivne tagasiside julgustas teie last jätkama ja uusi sõnu ütlema. Helen Doron English metoodika abil omandab teie laps inglise keele sarnaselt oma emakeelele Helen Doron English õpetajate positiivse juhendamise abil.

Õppetöö väikestes rühmades. Helen Doron English kursustel on rühma suuruseks 4 – 8 last. See tagab parimad tulemused kahel põhjusel: ühelt poolt tuleb kasuks individuaaltunnis puuduv suhtlemine grupis. Teisalt, väikesed rühmad võimaldavad õpetaja individuaalset tähelepanu ja praktilist keelekasutust. Uuringud näitavad, et õppetöö väikestes rühmades on individuaalõppest tulemuslikum.

Õppimine peab olema lõbus. Helen Doroni õppemeetod võtab arvesse lastele omaseid õppimisviise  ning suurendamaks laste loomulikku õpihimu ja võimet omandada keeli kasutab mänge, liikumist, muusikat ja muid lõbusaid tegevusi. Tasakaalustatult ülesehitatud, lõbusad ja dünaamilised tunnid on nauditavad igas vanuses.

Pühendunud õpetajad

Me oleme väga uhked oma professionaalsete ja pühendunud õpetajate üle. Kõik Helen Doron English õpetajad on läbinud tiheda konkursi ja põhjaliku baaskoolituse, kus nad üksikasjalikult omandavad metoodika põhimõtted ning õpivad kasutama ainulaadseid õppematerjale. Läbides baaskoolituse saavad meie õpetajatest veendunud metoodika vahendajad, kelle eesmärgiks on tagada iga lapse maksimaalne õppimistulemus. Ópetajate entusiasm vaimustab lapsi ja innustab neid põnevusega ootama järgmist tundi.

Innovatiivsed õppematerjalid

Kõik Helen Doron English kursused – Baby’s Best Startist kuni Teen English kursuseni on välja töötatud Helen Doroni juhtimisel. Arendusmeeskonda kuuluvad eksperdid lingvistika, võõrkeele õppe ja lapse arengu alal. Kõik lood, laulud ja animatsioonid on loodud ja toodetud spetsiaalselt Helen Doron English kursuste tarvis, vastavuses nende sõnavara ja spetsiifikaga. Samuti on kõik tegevused ja mängud kujundatud selliselt, et nad oleksid õpilastele nii põnevaks ja jõukohaseks väljakutseks kui ka abiks sõnavara tõhusal kinnistamisel.

Varases eas võõrkeelega kokkupuutumine mõjutab positiivselt lapse intellektuaalset arengut. Soovitatav on alustada võõrkeelte õppimisega emakeele kõrval nii vara kui võimalik.

Helen Doroni meetodika hindab täpse grammatika omandamise olulisust, see ei toimu aga rutiinsete harjutuste ega sõnade päheõppimise teel. Sarnaselt emakeele omandamisele antakse edasi sõnade tähendus, kogedes uusi väljendeid kõikide meeltega. Suur tähtsus on muusikal, laulul, liikumisel ning käelisel tegevusel. Õppeprogramm pakub lapsele kõike vajalikku, et omandada inglise keel nagu teine emakeel – õige häälduse, grammatika ja rikka sõnavaraga.

Kas soovite meie metoodika kohta rohkem teada?
 
 
Laadi alla

 

 

Helen Doron English maailm

 

Neli Helen Doron English metoodika põhimõtet

 

Taustkuulamine
Tähtsaim Helen Doron English metoodika komponent on kodune taustkuulamine, mis loob keelekeskkonna ning mille abil lapsed omandavad keele loomulikult, õige häälduse ning kõlaga.

Positiivne tagasiside
Helen Doron English tundides saavad lapsed positiivset tunnustust, mis julgustab ja motiveerib neid kogu õppeprotsessi vältel.

Väikesed rühmad
Helen Doron English kursuste rühmades on alati 4-8 last, et pakkuda personaalset tähelepanu ja palju inglise keele praktikat.

Õppimine peab olema lõbus
Helen Doron English tundides õpivad lapsed läbi mängude, liikumise, muusika ja arendavate tegeluste, et kasutada ära laste huvi kõige uue vastu ja võimet omandada keeli loomulikult, just nagu oma emakeelt.